5.3.09

Theme in Bienale cartoons Písek 2009: Theater

ČUK / Bienále cartoons Písek 2009 bude!
Předběžná zpráva: Letošní mezinárodní bienále v Písku bude vyhlášeno 16. 3. t. r. a počítá s uzávěrkou 22. 5. 2009. Téma: Divadlo. Vernisáž výstavy soutěžních prací a předávání cen je plánována na 1. září 2009 do objektu Sladovna, kde proběhnou i rámcové akce. (ih)

ČUK / Bienale cartoons Písek 2009!
Preliminary Report: This year's international biennial in Písek will be published on the 16th 3. T. R., and provides for the deadline on the 22nd 5. 2009. Theme: Theater. Opening of the exhibition competition and transfer pricing work is planned for 1 September 2009 to the building Sladovna where a framework and action. (ih)
Source: Ivan Hanousek, GAG 09-10
Translation by Google Language Tools

1 comment:

Anonymous said...

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog.