31.12.07

Results 29th Yomiuri Cartoon Contest - Japan

Result of the 29th Yomiuri International Cartoon Contest - Japan
Themes: Teeth / Free
The following is a list of the top prizewinners in the 29th Yomiuri International Cartoon Contest:
Grand Prize: Shinji Iwamoto, Fukuoka
Hidezo Kondo Prize: Joruju Piroshiki, Tokyo (See top)
Gold Prize, Theme Section: Ichiro Suzuki, Osaka Prefecture
Gold Prize, Free Section: Masaaki Otsuka, Tokyo
Selection Committee's Special Prizes:
Masao Shigenari, Kanagawa
Yoshiharu Tanaka, Hyogo Prefecture
Akiyoshi Sugimoto, Chiba
Hiyoshi Hama, Fukuoka

Hikmet Cerrah, Turkey (Above)
See more special prize-winning cartoons at: http://info.yomiuri.co.jp/prize/cartoon/29th/selec.htm
Excellence Prizes:
Toshiro Kimura, Tokyo
Hikoshi Takashima, Okinawa
Setsuo Usami, Saitama
Chuji Aoshima, Chiba
Yasuhide Tsuchiya, Tokyo
Hiroyuki Midorikawa, Tokyo
Kazuo Karakida, Nagano
Shinji Nakanishi, Shiga Prefecture
Lu Guohong, China
Shou Yifen, Beijing
Prudencio Miel, Singapore
Ivan Kutuzov, Sofia
Alessandro Cibelli, Rome
Martin Honeysett, Britain
Special Overseas Junior Prizes:
Cheng Linqian, Beijing
Yuan Yilin, Beijing
Michael Sichenko, Israel
Aresen Lalic, Belgrade
Uros Maksimovic, Belgrade.
See prize-winning cartoons at: http://info.yomiuri.co.jp/prize/cartoon/
(Source: http://www.cartoonblues.com/forum-e/viewtopic.php?t=167)

No comments: